Niniejsza witryna internetowa (jej struktura, układ graficzny, grafika) stanowi wyłączną własność ”PB” Wioletta Zubka oraz podlega prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).

Teksty, zdjęcia, grafiki umieszczone na niniejszej stronie stanowią własność osób podpisanych jako autorzy tekstów, zdjęć, grafik i podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.). Teksty, zdjęcia, grafiki zostały umieszczone na niniejszej stronie internetowej za zgodą ich autorów bądź dystrybutorów.

Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafika i znaki towarowe, nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach internetowych), jak i w formie drukowanej, bez pisemnej zgody ich prawnych właścicieli. Naruszenie praw autorskich będzie skutkowało wystąpieniem na drogę sadową przeciwko podmiotowi naruszającemu te prawa.

„PB” Wioletta Zubka nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których umieszczono na niniejszej stronie internetowej odnośniki hipertekstowe (linki).

Wszelkie inne znaki towarowe, nazwy i logo zawarte na niniejszej witrynie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi prawną własnością swoich prawowitych właścicieli.