Literatura do działu „Bursztynu odkrywanie”:

Wiesław Gierłowski, Bursztyn i gdańscy bursztynnicy, Gdańsk 1999

Barbara Kosmowska – Ceranowicz, Polska, opowieść o bursztynie, Warszawa 2006

pod red. Barbary Kosmowskiej – Ceranowicz i Wiesława Gierłowskiego, Bursztyn. Poglądy. Opinie. Materiały z seminariów Amberif 1994-2004, Gdańsk-Warszawa 2005

pod red. Barbary Kosmowskiej – Ceranowicz i Wiesława Gierłowskiego, Bursztyn. Poglądy. Opinie. Materiały z seminariów Amberif 2005-2009, Gdańsk-Warszawa 2010

Aniela Matuszewska, Bursztyn (sukcynit), inne żywice kopalne, subfosylne i współczesne, Katowice 2010

Polecane strony www:

www.amber.com.pl

 

* * *

Literatura do działu „Co dalej Twórco? Porady praktyka”:

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110920529

Polecane strony www:

Główny Urząd Miar – Administracja Probiercza: http://www.gum.gov.pl/pl/administracja-probiercza/

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007): http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm

Zestawienie kodów działalności gospodarczej wg PKD 2007, dotyczących produkcji, naprawy lub sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych: http://www.gum.gov.pl/media/115694/tabela_pkd_2007.pdf

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: http://www.mg.gov.pl/files/upload/13267/CEIDG-1_wersja_1.02.1.pdf

Wszystko o podatku VAT i podatkach dla firm: http://www.vat.pl

Podatki dla małych firm i osób aktywnych: http://www.pit.pl

Serwis informacyjny ZUS: http://www.zus.pl (ZUS z z pewnością jest instytucją przestępczą, ale nie można jej nazwać zorganizowaną – zasłyszane ;) )

 

* * *

Literatura do działu „Minerały subiektywnie”:

Rudolf Ďuda, Luboš Rejl, Wielka encyklopedia minerałów, Wydawnictwo Elipsa 2, 1994

Kazimierz Maślankiewicz, Kamienie szlachetne, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1987

Kazimierz Maślankiewicz, Andrzej Szymański, Mineralogia stosowana, wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1976

Cally Oldershaw, Ilustrowany atlas klejnotów i kamieni szlachetnych, Wydawnictwo Buchmann, Warszawa 2006