Aleksandra Kudeń

Redaktor Naczelny Blogu Bukowiec. Piszę o zawiłościach firmowej codzienności, o formalnej stronie miłości do biżuterii. Dla każdego Twórcy, który prowadzi, bądź zamierza założyć, własną działalność gospodarczą. ~ Dowiedz się więcej...

Czy nowe srebro to srebro? Czyli rzecz o udawaniu

Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista. Problem tylko polega na tym, że prawidłowa odpowiedź brzmi: NIE.

W Polsce przyjęła się nazwa alpaka, stosowana zamiennie z określeniem „nowe srebro”. Niezależnie jednak od tego jak ją nazwiemy (a wybór jest duży: nowe srebro, chińskie srebro, alpaka, pakfong, alfenide, argentan, alfenid, arfenil, melchior, neusilber, srebro Schefildskiego, metal Christofle’a, białe srebro), to NIE jest srebro.

Alpaka to wysokoniklowy mosiądz. Czyli stop miedzi z cynkiem (mosiądz), który w wyniku dodatku niklu (bardzo silnie uczulającego!) zyskuje srebrzystobiały kolor, łudząco podobny do barwy srebra próby 0,750. Najczęściej w skład alpaki wchodzi 50-70% miedzi, 10-20% niklu i 5-30% cynku (im więcej niklu, tym odcień stopu jest jaśniejszy, zbliżony do odcieni stopów srebra). To wszystko. Nie ma tu ani odrobiny srebra. Nazwa wprowadza w błąd, prawda?

Alpakę wymyślił przedsiębiorczy naród chiński, wiele wieków temu (znana była w Chinach pod nazwą „pakfong”, która oznacza „białą miedź”). Do Europy trafiła w XVIII wieku, ale dopiero w wieku XIX nauczono się ją wytwarzać. Wprowadzająca w błąd nazwa „nowe srebro” zapewne nie pojawiła się przypadkiem – tam gdzie jest drogi i wartościowy oryginał, zawsze będą tanie, nieuczciwe zamienniki.

Biżuteria a kasa fiskalna i podatek VAT czyli o niezbędnych formalnościach słów kilka

Dzisiaj będzie krótko, zwięźle i na temat. Bolesny temat.

Święta zasada brzmi:

Biżuteria = kasa fiskalna + podatek VAT

Za tę miłą i sympatyczną konieczność odpowiedzialna jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz opracowywane na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ogłaszane regularnie kilka razy w roku.

Artykuł 113 wspomnianej Ustawy definiuje warunki zwolnienia od podatku VAT. Generalnie, uzależnione jest ono od wartości sprzedaży:

Art. 113.

1. Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

(…)

 14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) w terminie do dnia 31 grudnia poprzedzającego rok podatkowy, kwotę, o której mowa w ust. 1, obliczoną według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 100 zł;

Jest to zasada obowiązująca wszystkich, chyba, że Ustawa stanowi inaczej. :)  A w artykule 113, punkcie 13, dokładnie opisano kogo zwolnienie od podatku VAT nie dotyczy:

Biżuteryjne PKD

Jedną z pierwszych czynności, które musicie wykonać na początku swojej firmowej drogi, jest wybór kodów PKD, na potrzeby wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku Twórców biżuterii sprawa jest nieco bardziej skomplikowana: będą to inne kody, w zależności od tego, czy od początku zamierzacie pracować z metalami szlachetnymi, czy też nie. Z tym wiążą się też kolejne wybory: posiadanie (bądź nie) kasy fiskalnej i zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT, a także ewentualna konieczność zarejestrowania w Urzędzie Probierczym znaku wytwórcy (imiennika).

W tym artykule opiszę szczegółowo temat kodów PKD. Wpis wygląda na długi, ale nie martwcie się: większość to po prostu wyliczanki kodów. Długie i nudne, ale konieczne. ;)

Poniższy artykuł przygotowałam w dwóch wersjach. Skróconej, którą zamieszczam w tym wpisie, bez szczegółowych wyjaśnień dotyczących poszczególnych kodów PKD. Zainteresowanych tym, co dokładnie kryje się pod kolejnymi kodami, co i skąd się wzięło, i dlaczego powinno bądź nie powinno tu być, polecam lekturę pełnej wersji artykułu, w PDF, do pobrania:

Blog Bukowiec - Aleksandra Kudeń - Biżuteryjne PKD

W kolejnych dwóch wpisach opowiem Wam nieco więcej o wspomnianej wyżej kasie fiskalnej (trzeba, czy nie trzeba, i kiedy), podatku VAT i imienniku. Teraz w takim największym skrócie: praca z metalami szlachetnymi narzuca konieczność posiadania kasy fiskalnej i bycia płatnikiem podatku VAT, a także konieczność wyrobienia imiennika. Urząd Probierczy do rejestracji znaku wytwórcy wymaga określonych kodów PKD, dotyczących produkcji, naprawy i sprzedaży  wyrobów z metali szlachetnych. W tej sytuacji nie jest istotne to, czy rzeczywiście zamierzacie zajmować się tymi rodzajami działalności, które w kodach wymaganych przez UP są zawarte. Do wniosku o nadanie znaku wytwórcy (wpis do ewidencji) po prostu trzeba dołączyć kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, z tymi właśnie kodami (jeżeli dokumentem potwierdzającym fakt prowadzenia działalności gospodarczej jest wpis do ewidencji).